Polly po-cket
HACK PHONE CHO S40
1.Đầu tiên tải phần mềm Oxycube.exe
2.Tải phần mề PC Suite.exe
3.Tải phần mềm Java.exe
4.Tải phần mềm Behappy.exe
5.Tải gói tệp tin nén Certificates.zip
Tất cả cài vào pc nha!

Mở PC Suite lên chọn Next ... Next ...cho đến khi phần mềm yêu cầu kết nối cáp USB vào máy tính thì bạn cắm dây cáp vào. Bây giờ điện thoại sẽ hiển thị 3 chế độ :
1. Chế độ Nokia
2. In và media
3. Truyền dữ liệu
Bạn chọn chế độ truyền dữ liệu và bấm phím chọn phải "thoát" và chờ một tí PC Suite sẽ kết nối được điện thoại của bạn. Mục đích của việc này là để máy tính nhận dạng phần cứng của điện thoại!

Sau đó thoát khỏi PC Suite hoàn toàn và tháo cáp USB ra . Mở phần mềm Oxycube lên > nhìn bên trái bạn sẽ thấy mục File Browser . Click vào File Browser đánh dấu hết vào mấy ô tại cửa sổ ( hiển thị file ẩn , file hệ thống ). Gắn cáp USB vào lại và chọn Chế độ Nokia , chờ khoảng 3s Oxycube sẽ tự động kết nối với điện thoại của bạn. ( nếu ko cài PC Suite thì Oxycube sẽ ko tìm thấy ).
Oxycube đã kết nối được điện thoại và ổ C và E đã hiện ra. Nhấp vào ổ C > mở thư mục Hiddenfolders > mở típ thư mục Certificates . Lúc này bạn sẽ thấy 2 thư mục auth và user . Bạn hãy xóa hết các file trong 2 thư mục này (phải đảm bảo rằng bạn đã xóa hết nha!)
- Giải nén gói tệp tin Certificates.zip ở trên kia sẽ được 2 thư mục auth và user.
- Click bôi đen hết tất cả file trong thư mục auth vừa giải nén ra >> thả vào thư mục auth trên điện thoại tại cửa sổ của Oxycube .
- Click bôi đen 2 file exp.cer và exp_info.sys trong thư mục user vừa giải nén >> thả vào thư mục user trên điện thoại tại cửa sổ của Oxycube.
Rút USB ra và khởi động lại điện thoại
Công đoạn này là quan trọng nhất. phải đọc kĩ trươc khi tiến hành hack


Oxycube.exe
PC Suite.exe
Java.exe
Behappy.exe
Certificates.zip
Nguồn: internet.......